PACTIUS Privacy

Enkel persondatacompliance

Der er gennem de sidste år kommet øget fokus på virksomheder, myndigheder og organisationers behandling af personoplysninger. Det skyldes ikke mindst persondataforordningen, som anvendes fra den 25. maj 2018. Med persondataforordningen skærpes kravene i forbindelse med behandling af personoplysninger.

 

PACTIUS Privacy er et tillægsmodul til PACTIUS, der er udviklet af højt specialiserede og markedsorienterede advokater og IT-folk.  Som et complianceværktøj kan PACTIUS Privacy hjælpe din organisation med at leve op til persondatalovgivningens skærpede krav. Du får her et nemt og effektivt værktøj til at dokumentere og administrere organisationens behandling af personoplysninger.

pactius_pc

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
PACTIUS Privacy gør det blandt andet muligt for dig at udarbejde fortegnelser over din virksomheds behandlingsaktiviteter og sikre, at du nemt kan dokumentere disse for Datatilsynet.

 

Krav om accountability
Accountability er et af de afgørende nye krav i persondataforordningen. Når du behandler personoplysninger, er du forpligtet til at kunne bevise, at du overholder forordningen blandt andet ved at registrere behandlingsgrunde og dokumentere, at du som dataansvarlig gennemfører passende sikkerhed. Med PACTIUS Privacy kan du sikre de rette processer og systematisk følge op på politikker, kontroller og behandlinger.

 

Håndtering af oplysningspligt
PACTIUS Privacy hjælper dig også med at sikre, at oplysningspligten håndteres korrekt. Med oplysningspligten har den dataansvarlige myndighed, virksomhed mv. pligt til at give den registrerede information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede. Med PACTIUS Privacy kan du nemt registrere oplysningerne i rette kategorier og få overblik over oplysningerne.

 

Overblik over databehandlere
Hvis man som virksomhed eller myndighed benytter sig af en databehandler, som får adgang til virksomhedens data, følger det af persondataloven, at man skal indgå en skriftlig aftale herom med databehandlerne. Med PACTIUS Privacy kan du få overblik over virksomhedens databehandlere, og hvilke aftaler der indgået og mangler mv.

upload1

Læs mere

Du kan her downloade et fact sheet om PACTIUS Privacy og læse mere om systemet.

Brug for hjælp?

Få hjælp på support@pactius.com eller ring +45 7027 0127