Funktioner

Enkle og simple funktioner

Med PACTIUS skal det være nemt, hurtigt og intuitivt at arbejde med kontrakter. Derfor består PACTIUS af en række funktioner, der muliggør en nem og enkel tilgang til kontraktstyringen.

 

Funktionerne skaber overblik over alle kontrakter, forpligtelser og opgaver. Hurtigt at søge og filtrere. Enkelt at oprette og vedligeholde forpligtelser og opgaver til kontrakter. Simpelt at holde sig opdateret på alle relevante hændelser i kontraktforløbet.

 

Alle typer af kontrakter – både simple og komplekse – kan håndteres af systemet, der gør det nemt og enkelt for dig at styre og følge op på alle dine kontrakter og opgaver.

main_img4

Nemt at oprette og ændre
PACTIUS er lavet med udgangspunkt i, at det skal være nemt, hurtigt og intuitivt at oprette, ændre og slette opysninger. Således kræves der fx kun et skærmbillede og få klik at oprette eller ændre på en kontrakt.

 

Opfølgning af forpligtelser
I PACTIUS er den operationelle strukturering af kontrakten central i forhold til den løbende opfølgning på egne og modpartens forpligtelser. Med PACTIUS kan du for hver kontrakt tilføje forpligtelser, der skal opfyldes i kontraktens løbetid.  Forpligtelser kan være enkeltstående (fx milepæle, leverancer og optioner), periodiske (fx servicemål og årlige audits) eller ad hoc (fx reaktionstider).

 

Relatere kontrakter til hinanden
En kontrakt er ofte en del af en større helhed. Dette gælder fx større aftalekomplekser, hvor man hurtigt kan miste det samlede overblik. Med PACTIUS kan man nemt relatere kontrakter til hinanden, således at man hurtigt kan få overblik over alle relaterede kontrakter. Dette kan være i forbindelse med fx rammeaftaler, entreprisekontrakter, indkøbskontrakter eller it- og outsourcing-kontrakter.

 

Automatisk påmindelse
Med PACTIUS kan du få automatisk besked, når en deadline nærmer sig. Eksempelvis når en kontrakt er ved at udløbe og skal genforhandles, eller når priserne skal reguleres.

 

Registrering af dokumentation
En kontrakt består ikke kun af en hovedkontrakt og en række bilag. Efter underskrift vil der tilkomme yderligere dokumentation, og det er ofte svært at bevare overblikket i kontraktens samlede løbetid. PACTIUS er lavet med henblik på løbende at kunne registrere yderligere dokumentation i kontraktforløbet fx korrespondancer, referater, leverancer/milepæle, periodisk dokumentation, indsigelser mv.

upload1

Download fact sheet om PACTIUS

Du kan her downloade et fact sheet om PACTIUS og læse nærmere om, hvordan PACTIUS på en nem og intuitiv måde sikrer et samlet kontraktoverblik og effektiv styring af virksomhedens rettigheder og forpligtelser.

Brug for hjælp?

Få hjælp på support@pactius.com eller ring +45 7027 0127