Storbritannien trådte formelt set ud af EU pr. 31. januar 2020, men hvad betyder det for virksomheder, der overfører personoplysninger til selskaber i Storbritannien?

I 2020 vil den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) fortsat finde anvendelse for behandling af personoplysninger i Storbritannien.

1. januar 2021 ændrer Storbritannien status enten blive klassificeret som usikkert tredjeland eller som sikkert tredjeland.

Uanset hvilken retlig status Storbritannien ender med at få i databeskyttelsesretlig sammenhæng, er konsekvensen af landets udtræden af EU, at det er nødvendigt for dataansvarlige og databehandlere, der overfører oplysninger til Storbritannien, at opdatere deres databeskyttelsesretlige dokumenter i forhold til overførsel af oplysninger til tredjelande.

I bør allerede nu begynde arbejdet med at skabe et overblik over, hvilke strømme med personoplysninger, som går til dataansvarlige og databehandlere i Storbritannien, og i den forbindelse gøre jer overvejelser om, hvordan det nødvendige overførselsgrundlag sikres fremadrettet.

Kontakt os for at høre nærmere på www.pactius.com eller på mail info@pactius.com